Why did Danny decide to enter the marathon?...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Why did Danny decide to enter the marathon? Danny...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Why did Danny decide to enter the marathon? Danny totally unfit.

A. Why did Danny decide to enter the marathon who’s totally unfit?

B. Why did Danny, whose totally unfit, decide to enter the marathon?

C. Why did Danny decide to enter the marathon, who’s totally unfit?

D. Why did Danny, who’s totally unfit, decide to enter the marathon?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Tại sao Danny lại quyết định tham gia chạy marathon? Danny hoàn toàn không phù hợp.

= D. Tại sao Danny, người hoàn toàn không phù hợp, lại quyết định định tham gia chạy marathon.

Các đáp án khác sai ngữ pháp trong Mệnh đề quan hệ.

A và C. Sai vị trí. Đại từ quan hệ who, nó phải được đặt ngay sau danh từ chỉ người mà nó thay thế.

B. Sử dụng sai Đại từ quan hệ, whose là ĐTQH sở hữu và whose + N.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP