Not only ______ the exam but she also...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Not only ______ the exam but she also got a schol...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Not only ______ the exam but she also got a scholarship.

A. she passes B. has she passed C. she has passed D. did she pass

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Cấu trúc đảo ngữ với Not only…but also: Not only + aux + S V+ but S also V.

(Không những…mà còn…)

Dịch: Cô ấy không những vượt qua được kì kiểm tra mà còn nhận được cả học bổng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP