“Shall I help you do the dishes Carlot?”...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Shall I help you do the dishes, Carlot?” said Ro...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Shall I help you do the dishes, Carlot?” said Robert.

A. Robert suggested helping Carlot do the dishes.

B. Robert suggested to help Carlot do the dishes.

C. Robert offered Carlot to help do the dishes.

D. Robert offered to help Carlot do the dishes.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

“Tới giúp cậu rửa chén đĩa nhé, Carlot?- Robert nói.

= Robert đề nghị giúp đỡ Carlot rửa chén đĩa.

Các đáp án còn lại:

A. Robert gợi ý giúp đỡ Carlot rửa chén đĩa.

Chú ý: (to) suggest V-ing: gợi ý làm gì- mang hàm ý rủ rê.

B. Sai ngữ pháp.

C. Robert đề nghị Carlot giúp đỡ rửa chén đĩa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP