I started training to be an accountant six...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I started training to be an accountant six months...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I started training to be an accountant six months ago. I’ve got more months to go, then I have to take exams.

A. By the time I’ve taken my exams, I will have started training to be an accountant for a year.

B. By the time I take my exams, I will have been in training to be an accountant for a year.

C. By the time I took my exams, I would have trained to be an accountant for a year.

D. By the time I’ve taken my exams, I will be training for a year.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Tôi bắt đầu luyện tập để trở thành một kế toán viên vào 6 tháng trước. Tôi có thêm vài tháng để làm, sau đó thì tôi phải đi thi.

= B. Trước khi đi thi, tôi có sẽ luyện tập để trở thành một kế toán viên trong 1 năm.

Chú ý: By the time + S V(s/es) O, S will have PII.

Các đáp án còn lại sai ngữ pháp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP