Sarah was not best speaker in the class...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Sarah was not best speaker in the class, but her ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Sarah was not best speaker in the class, but her personality and ability to convey her feelings helped her become the most requested.

A. not best B. ability C. feelings D. requested

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Sửa not best => not the best.

Trước tính từ dạng so sánh nhất luôn có mạo từ the: the + adj-so sánh nhất.
Dịch: Sarah không phải là diễn giả giỏi nhất trong lớp, nhưng tính cách và khả năng diễn đạt cảm xúc của cô đã giúp cô trở thành người được yêu cầu nhiều nhất.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP