Tom denied ______ part in the fighting at...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tom denied ______ part in the fighting at school....

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Cấu trúc: (to) deny V-ing: phủ nhận làm gì.

Dịch: Tom đã phủ nhận việc tham gia vào cuộc ẩu đả ở trường.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP