The architects have made ______ use of glass...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The architects have made ______ use of glass and ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The architects have made ______ use of glass and transparent plastic.

A. imaginative B. imagine C. imagination D. imaginatively

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Câu hỏi từ loại.

A. imaginative (adj): giàu sức tưởng tượng.

B. imagine (v): tưởng tượng.

C. imagination (n): trí tưởng tượng, khả năng hư cấu/sáng tạo.

D. imaginatively (adv): theo cách tưởng tượng.

Trước danh từ use ta cần 1 tính từ: adj + N. Nên chỉ có đáp án A là đúng.

Dịch: Các kiến trúc sư đã sử dụng sáng tạo chất liệu thủy tinh và nhựa trong suốt.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP