Pesticide residues in fruit and vegetable can be...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Pesticide residues in fruit and vegetable can be ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Pesticide residues in fruit and vegetable can be ______ to health.

A. crucial B. supportive C. receptive D. destructive

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Câu hỏi từ vưng.

A. crucial (adj): cần thiết, cốt yếu.

B. supportive (adj): khuyến khích, giúp đỡ.

C. receptive (adj): dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội.

D. destructive (adj): phá hoại, tàn phá.

Chỉ có đáp án D là hợp nghĩa.

Dịch: Dư lượng thuốc trừ sâu có trong trái cây và rau củ có thể gây hại cho sức khỏe.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP