OPPOSITE At first no one believed she was...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE At first, no one believed she was a pilo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

At first, no one believed she was a pilot, but her documents lent colour to her statements.

A. provided evidence for B. got information from

C. borrowed colour from D. gave no proof of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

(to) lend colour to something: chứng minh, khiến cho xác thực >< D. gave no proof of: không đưa ra được chứng cớ.

Các đáp án còn lại:

A. provided evidence for: cung cấp chứng cớ cho.

B. got information from: đưa ra thông tin từ.

C. borrowed colour from: mượn mượn màu sắc từ.

Dịch: Lúc đầu, không ai tin rằng cô ấy là phi công, nhưng các tài liệu của cô ấy đã chứng minh cho lời nói của cô.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP