Julie and Ann are talking about their classmate...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Julie and Ann are talking about their classmate. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Julie and Ann are talking about their classmate.

- Julie: “______” .

- Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. Do you see him often? B. What are you thinking?

C. How did you meet him? D. He is quite good-looking, isn’t he?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Julia và Ann đang nói chuyện về các bạn cùng lớp.

- Julie: “______” .

- Ann: “Ừ, tớ cho là không tệ”.

A. Cậu có thấy cậu ta thường xuyên không.

B. Cậu đang nghĩ gì vậy.

C. Cậu đã gặp cậu ta như thế nào.

D. Cậu ta khá là ưu nhìn, đúng chứ?

Chỉ có đáp án D là hợp lí.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP