My parent’ warnings didn’t deter me from choosing...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My parent’ warnings didn’t deter me from choosing...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

My parent’ warnings didn’t deter me from choosing the job of my dreams.

A. influence B. discourage C. reassure D. inspire

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Deter (v): ngăn cản, làm nhụt chí = B. discourage (v): làm nản lòng, làm mất can đảm.

Các đáp án còn lại:

A. influence (v+n): tác động.

C. reassure (v): trấn an.

D. inspire (v): truyền cảm hứng.

Dịch: Những cảnh báo của cha mẹ không hề cản được tôi khỏi việc lựa chọn công việc theo mơ ước.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP