“You were cheating “ said Carol to June...

Viết Lại Câu “You were cheating, “ said Carol to June. Carol accused ...

0
Viết Lại Câu

“You were cheating, “ said Carol to June.
Carol accused ____________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Carol accused June of cheating.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP