I have never been to Liverpool in my...

Viết Lại Câu I have never been to Liverpool in my life. Never _______...

0
Viết Lại Câu

I have never been to Liverpool in my life.

Never __________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Never have I been to Liverpool in my life.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP