As I get older I want to travel...

Viết Lại Câu As I get older, I want to travel less. The older _______...

0
Viết Lại Câu

As I get older, I want to travel less.
The older _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The older I get, the less I want to travel.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP