My father speaks very little French My father...

Viết Lại Câu My father speaks very little French. My father speaks ha...

0
Viết Lại Câu

My father speaks very little French.
My father speaks hardly ____________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

My father speaks hardly any French.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP