Ad ơi cho mình hỏi là một bài...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ad ơi cho mình hỏi l...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ad ơi cho mình hỏi là một bài toán kim loại tác dụng với hỗn hợp H+ và NO3- mà sau pư thu được hỗn hợp khí, trong đó có khí H2 thì ngoài việc kết luận trong dd muối không còn muối NO3- thì còn có thẻ biết thêm đựoc điều ghì không ạ? chẳng hạn tạo muối Fe hóa trị bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Không còn điều gì khác cả.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP