Andy: “Let me drive you home” – Mrs...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Andy: “Let me drive you home” – Mrs Phuong: “____...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Andy: “Let me drive you home” – Mrs Phuong: “______________”

A. No problem B. It’s me

C. No, don’t worry. I ‘m alright D. No, I usually drive home at 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: A: Không có gì

B: Là tôi đây

C: Không, đừng lo. Tôi ổn mà

D: Không, tôi thường lái xe về nhà vào lúc 5 giờ.

Dịch nghĩa: Andy: “Để tôi đèo bạn về nhà.”

Mrs Phuong: “Không, đừng lo. Tôi ổn mà.”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP