Today women are increasingly involved _______ politics A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Today, women are increasingly involved _______ po...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: involve in: liên quan đến, tham gia vào

Dịch nghĩa: Ngày nay. phụ nữ càng ngày càng quan tâm và tham gia vào chính trị

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP