The girls and the flowers _______ he painted...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The girls and the flowers _______ he painted were...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: Thay thế cho cả người và vật “the girls and flowers” thì ta phải dùng “that”.

Thay thế cho chủ ngữ chỉ người => who

Thay thế cho chủ ngữ chỉ vật => which

Đằng sau mệnh đề quan hệ cần điền là danh từ => whose

Dịch nghĩa: Những cô gái và bông hoa mà anh ấy vẽ rất sống động.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP