She raised her hand high so that she...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She raised her hand high so that she could attrac...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She raised her hand high so that she could attract the teacher’s attention.

A. Because her teacher attracted her, she raised her hand again.

B. Though she raised her hand high, she couldn’t attract her teacher’s attention.

C. To attract her teacher’s attention, she raised her hand high.

D. She had such a high raising of hand that she failed to attract her teacher’s attention

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Đáp án C (Viết trắc nghiệm- viết lại câu sao cho nghĩa không đổi)

Cô ấy giơ tay lên cao để thu hút sự chú ý của giáo viên

= Để thu hút sự chú ý của giáo viên cô ấy giơ tay lên cao.

A. Bởi vì giáo viên đã thu hút cô ấy, cô ấy giơ tay lên lần nữa

B. Mặc dù cô ấy giơ tay cao, cô ấy không thể thu hút sự chú ý của giáo viên

D. Cô ấy giơ tay cao đến mức mà cô ấy thất bại trong việc thu hút sự chú ý của giáo viên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP