Anyone who misses more than fifty percent of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Anyone who misses more than fifty percent of the ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Anyone who misses more than fifty percent of the classes deserves to fail.

A. Those who are absent more than half the time should fail.

B. Fifty percent of classes have failed the exams.

C. More than fifty percent is too much for one class.

D. People who fail must make up fifty percent of the classwork.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Đáp án A (Viết trắc nghiệm- viết lại câu sao cho nghĩa không đổi)

Bất cứ ai nghỉ hơn 50% số buổi học sẽ bị trượt

= Nhưng người nghỉ hơn 50% thời gian sẽ trượt.

B. 50% lớp học trượt bài thi

C. Hơn 50% là quá nhiều cho một lớp học

D. Những người bị trượt phải làm 50% công việc trong lớp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP