You are supposed _____ abroad more than three...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You are supposed _____ abroad more than three tim...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You are supposed _____ abroad more than three times so far.

A. to go B. to be C. to have gone D. to have been

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Be supposed to V : được cho là làm gì ..

Dich: Bạn được cho là đi nước ngoài hơn ba lần từ lâu rồi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP