The government has made a serious attempt to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The government has made a serious attempt to rais...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The government has made a serious attempt to raise the _____ of living.

A. cost B. standard C. mode D. level

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Standard (n) mức, chất lượng, tiêu chuẩn

Mode (n) cách thức, lối, phương thức

Dịch : Chính phủ đã có một nỗ lực nghiêm túc để nâng cao mức sống.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP