What I told her a few days ago...

Tìm Lỗi Sai What I told her a few days ago were not the solutions to ...

0
Tìm Lỗi Sai

What I told her a few days ago were not the solutions to most of her problems.

A. What I told B. were C. to D. most of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

B vì cụm “What I told her a few days ago” coi là 1 chủ ngữ và chia ở số ít => were sửa thành was.

Dich : Những gì tôi nói với cô cách đây vài ngày không phải là giải pháp cho hầu hết các vấn đề của cô

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP