Your experience with oil well fires will be...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Your experience with oil well fires will be inval...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Your experience with oil well fires will be invaluable to the company in case of trouble

A. precious B. priceless C. important D. worthless

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D nếu trái nghĩa và B nếu đồng nghĩa bạn nha

A. precious: đắt giá
B. priceless: vô giá
C. important: quan trọng
D. worthless: không có giá trị Invaluable: vô cùng quý giá >< worthless
Dịch nghĩa: Kinh nghiệm của bạn đối với các vụ hỏa hoạn dầu hỏa sẽ là vô giá đối với công ty khi xảy ra vấn đề

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP