Some days of rest may help to _______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Some days of rest may help to _______ the pressur...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Reduce the pressure: giảm áp lực
Dịch nghĩa: Một số ngày nghỉ ngơi có thể giúp giảm bớt áp lực công việc

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP