I am _______ at paying my bills on...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I am _______ at paying my bills on time. A. hope...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Cụm từ tobe hopeless at: vô vọng
Dịch nghĩa: Tôi vô vọng với việc chi trả hóa đơn đúng hạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP