Education in England puts ______ force for children...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Education in England puts ______ force for childr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Education in England puts ______ force for children from 9 to 16 years old.

A. into B. on C. off D. through

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Cụm từ put into force: bắt buộc
Dịch nghĩa: Giáo dục thì bắt buộc cho trẻ em từ 9 đến 16 tuổi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP