I tried to eat the cake but it...

Viết Lại Câu I tried to eat the cake, but it was too sweet. The cake ...

0
Viết Lại Câu

I tried to eat the cake, but it was too sweet.
The cake ________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The cake was too sweet for me to eat.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP