I’ve never met such a famous person before...

Viết Lại Câu I’ve never met such a famous person before. It is ______...

0
Viết Lại Câu

I’ve never met such a famous person before.
It is ____________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It is the first time I’ve met such a famous person.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP