It was such a long dress that my...

Viết Lại Câu It was such a long dress that my sister could not wear i...

0
Viết Lại Câu

It was such a long dress that my sister could not wear it.
The dress was not _________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The dress was not short enough for my sister to wear.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP