Tom is a more careful driver than Tim...

Viết Lại Câu Tom is a more careful driver than Tim. Tim drives ______...

0
Viết Lại Câu

Tom is a more careful driver than Tim.
Tim drives ______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tim drives more carelessly than Tom does.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP