Apples are usually cheaper than oranges Apples are...

Viết Lại Câu Apples are usually cheaper than oranges. Apples are not ...

0
Viết Lại Câu

Apples are usually cheaper than oranges.
Apples are not ___________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Apples are not as expensive as oranges.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP