This car is too expensive for Peter to...

Viết Lại Câu This car is too expensive for Peter to buy. Peter does n...

0
Viết Lại Câu

This car is too expensive for Peter to buy.
Peter does not ____________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Peter does not have enough money to buy this car.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP