I am always nervous when I travel by...

Viết Lại Câu I am always nervous when I travel by air. Traveling ____...

0
Viết Lại Câu

I am always nervous when I travel by air.
Traveling _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Travelling by air makes me nervous.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP