Helen Killer who was both blind and deafness...

Tìm Lỗi Sai Helen Killer, who was both blind and deafness, overcame h...

0
Tìm Lỗi Sai

Helen Killer, who was both blind and deafness, overcame her inabilities with the help of her teacher, Ann Sulivan

A. who B. blind C. deafness D. inabilities

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Sau tobe + adj
Sửa thành: deaf
Dịch nghĩa: Helen Killer, người vừa bị mù và điếc, đã vượt qua sự khó khan với sự giúp đỡ của cô giáo cô ấy,…

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP