Mrs Phuong along with her students from Ha...

Tìm Lỗi Sai Mrs Phuong, along with her students from Ha Noi, are plan...

0
Tìm Lỗi Sai

Mrs Phuong, along with her students from Ha Noi, are planning to take part in charity in remote areas

A. along with B. from C. are D. remote areas

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Động từ chia theo chủ ngữ Mrs Phuong => số ít
Sửa thành: is
Dịch nghĩa: Cô Phương cùng học sinh của cô ở Hà Nội đang dự định tham gia chương trình từ thiện ở vùng sâu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP