He was believed ______ 3 years ago A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He was believed ______ 3 years ago. A. to have g...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He was believed ______ 3 years ago.

A. to have gone back hometown B. to go back hometown

C. to be go back hometown D. to have been gone back hometown

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Câu bị động của động từ tường thuật chia cùng thì:
S + tobe + PP + to Vo
Dịch nghĩa: Anh ấy được tin rằng đã trở về quê 3 năm trước

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP