Tommy wanted to know ______ A why his...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tommy wanted to know ______ . A. why his friends...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Tommy wanted to know ______ .

A. why his friends laughing B. why did his friends laugh

C. the reason why his friends laughing

D. why his friends were laughing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Câu tường thuật dạng câu hỏi: Lùi thì, không đảo ngữ
Dịch nghĩa: Tommny muốn biết tại sao bạn của anh ấy đang cười

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP