In his latest speech the Secretary General_______ the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In his latest speech, the Secretary General______...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In his latest speech, the Secretary General_______ the importance of wildlife conservation.

A. stressed B. excused C. extorted D. remained

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Stress: nhấn mạnh
Excuse: xin lỗi
Extort: tống tiền
Remain: duy trì
Dịch nghĩa: Trong bài phát biểu mới nhất của mình, Tổng thư ký nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP