Mrs Quyen: “Word hard! Otherwise you may fail...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mrs Quyen: “Word hard! Otherwise, you may fail th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mrs Quyen: “Word hard! Otherwise, you may fail the exam”
Anna: “__________________”

A. Ok, I will B. I think you have to C. I can’t fail it D. I see

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

“Học chăm chỉ hoặc là bạn có thể trượt kì thi”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP