Students who study far from home often have...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Students who study far from home often have probl...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Students who study far from home often have problems with _______.

A. houses B. rooms C. flats D. accommodation

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Dịch nghĩa: Những học sinh mà sống xa nhà thường có vấn đề về chỗ ở

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP