Teddy: “I’m very sorry for letting you wait...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Teddy: “I’m very sorry for letting you wait for s...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Teddy: “I’m very sorry for letting you wait for so long”
Maria: “_______________”

A. Don’t apologize. I’ve just arrived here. B. You’re welcome

C. It doesn’t matter. Thank you D. My pleasure. Don’t worry about it

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

“Xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi lâu”
“Đừng xin lỗi. Mình cũng vừa đến thôi”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP