A thrifty buyer chases fruits and vegetables in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A thrifty buyer chases fruits and vegetables in s...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

A thrifty buyer chases fruits and vegetables in season.

A. professional B. economical C. careful D. extravagant

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D nếu như trái nghĩa và B nếu đồng nghĩa nha bạn

Thrifty: tiết kiệm/ đạm bạc
Professional: chuyên nghiệp
Economical: tiết kiệm
Careful: cẩn thận
Extravagant: hoang phí
=>Thrifty >< Extravagant
Dịch nghĩa: Một người tiêu dùng tiết kiệm theo đuổi trái cây và rau trong mùa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP