“If I were you I would go to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “If I were you, I would go to the doctor.” David ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“If I were you, I would go to the doctor.” David said to Claudia.

A. David advised Claudia not to go to the doctor.

B. David told Claudia that he would go to see the doctor.

C. David advised Claudia to go to the doctor.

D. David told Claudia to become a doctor

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: advise sb to do sth: khuyên ai đó làm gì
Dịch nghĩa: "Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đến bác sĩ." David nói với Claudia.
C. David khuyên Claudia nên đi khám bác sĩ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP