Were it not for the money this job...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Were it not for the money, this job wouldn’t be w...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Were it not for the money, this job wouldn’t be worthwhile.

A. This job offers a poor salary.

B. This job is rewarding at all.

C. The only thing that makes this job worthwhile is the money.

D. Although the salary is poor, the job is worthwhile.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Dịch nghĩa: Nếu không phải vì tiền, công việc này không đáng.
A. Công việc này trả lương thấp.
B. Công việc này hoàn toàn đáng làm.
C. Điều duy nhất làm công việc này đáng làm là tiền.
D. Mặc dù lương thấp, nhưng công việc này đáng làm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP