Some of the agricultural practices used today is...

Tìm Lỗi Sai Some of the agricultural practices used today is responsi...

0
Tìm Lỗi Sai

Some of the agricultural practices used today is responsible for fostering desertification.

A. of B. used C. is D. fostering

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Dịch : Một số thực hành nông nghiệp được sử dụng ngày nay có trách nhiệm thúc đẩy quá trình sa mạc hoá.

Câu văn chia ở thể bị động nên used => are used

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP