Do you know that _____ longest river in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Do you know that _____ longest river in _____ wor...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Do you know that _____ longest river in _____ world is _____ Nile?

A. a/the/the B. the/the/the C. Ǿ/the/a D. the/the/ Ǿ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

* The + so sánh nhất.

* Không dùng the trước tên 1 con sông.

Dịch : Bạn có biết rằng con sông dài nhất trên thế giới là sông Nile không?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP