The clock was _____ by the Chinese in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The clock was _____ by the Chinese in the 11th ce...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Dịch: Đồng hồ được tạo bởi người Trung Quốc vào thế kỷ 11.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP