Most country music songs are deeply personal and...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Most country music songs are deeply personal and ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Most country music songs are deeply personal and deal with themes of love, _____ and separation.

A. lonely B. alone C. lonliness D. aloneful

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Dịch Hầu hết các bài hát về đất nước đều mang tính cá nhân sâu sắc và đề cập đến chủ đề tình yêu, sự cô đơn và sự tách biệt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP